1933

1933

Rok 1933 přinesl pro Archiv další možnosti rozvoje, neboť mu bylo opatřeno trvalé vhodné umístění v novostavbě Českého zemského archivu. Nutno tu vzpomenouti zejména zemského přísedícího zesnulého prof. Jos. Kazimoura, jenž jako jednatel Archivu dal k tomuto přesídlení podnět. V nové budově byly Archivu propůjčeny dvě kancelářské místnosti, nutné prostory v krásném skladišti archivalií a map. Archiv mohl tedy pokračovati v pořádání rozsáhlé registratury pražské Obchodní a živnostenské komory jakož i jiných menších fondů, které byly s různých stran Arcivu věnovány. Tajemníkem Archivu byl doc. Dr. Bedřich Mendl, úředníky archivu byli: PH. C. Karel Doskočil (až do července 1933, kdy nastoupil službu vojenskou), Ph. Dr. František Beneš (od července) a Ing. František Křeček (od září). Dr. Beneš se věnoval zejména archivu výstřižkovému, arch. Křeček pořádal písemnosti technické, zejména pozůstalost slavného hvězdáře K. V. Zengera.

Pro počátek roku 1934 jsou připraveny první dvě publikace vrch. odb. rada Fr. Zuman, Pootavské papírny a Doc. Dr. Bedřich Mendl, Český průmysl před 100 lety a počátky Průmyslové jednoty. Ze získaných archivních souborů nutno uvésti depositum Báňské a hutní společnosti (Karlova Huť) a dar paní Gombaské (pozůstalost Ing. B. Nedomy); z dárců publikací Státní úřad statistický, Národní banku čsl., Ústřední svaz československých průmyslníků a j. a konečně vydavatelstva čelných novin, jež archivu zasílají své listy zdarma nebo za malou náhradu. Archiv Průmyslové jednoty jest téměř spořádán a Dr. Klepl s podporou archivu připravil pojednání o českých národních snahách v Průmyslové jednotě v období před r. 1848.