PROVOZ BADATELNY

Vzhledem k nepříznivé personální situaci dochází od 1. 2. 2019 k prodloužení termínů pro rešeršní činnost. Z rozhodnutí generálního ředitele NTM rovněž dochází k uzavíření archivní badatelny pro studium archiválií ANTM, netýká se však bádání v archiváliích AA MAS NTM. Tento stav by měl trvat do konce července 2019. Prosíme badatele o respektování informací sdělovaných obsluhou badatelny.

 

Objednávky a informace o přístupnosti konkrétních fondů a sbírek: k dispozici na webových stránkách jednotlivých archivů, nebo je podá služba badatelny na e-mailu badatelna@ntm.cz, či na telefonu 220 399 201 v úředních hodinách badatelny. Telefon je funkční pouze v době otevření badatelny.

Otevírací doba:
Úterý, středa – 9:00 – 17:00 (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené připravení archivního materiálu pro studium)
 

Kontakt:

badatelna@ntm.cz
+ 420 220 399 201
(pouze v době otevření badatelny)

Jak se k nám dostanete:

Archiv je dostupný ze stanice metra „Hradčanská“ (linka A), tram 1, 12 a 26, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Náměstí Republiky“ (linka B), tram. 8 a 26, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Vltavská“ (linka C), tram. 1 a 25, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Nádraží Holešovice“ (linka C), tram 15, zastávka „Letenské náměstí“.

Umístění budovy: mapa zde>.

 

Upozornění pro badatele:

Termín studia určuje služba badatelny, kapacita badatelny je omezena na 4-10 míst dle rozměru archiválií. Čekací lhůta může být delší  také kvůli uložení části archivních souborů v mimopražském depozitáři.

Žádáme badatele, aby své badatelské požadavky službě badatelny specifikovali co nejpřesněji nejpozději tři pracovní dny před domluveným termínem studia, resp. u archiválií, které je nutné dovést z mimopražského depozitáře, pak nejpozději dva pracovní dny před datem dovozu. Toto datum bude oznámeno badateli během komunikace se službou badatelny. Na pozdější požadavky nebude možné brát zřetel.

Žádáme badatele, aby si objednávali ke studiu pouze počet archiválií, který jsou schopni osobně prostudovat. Celkové množství předkládaných archiválií na den se řídí platným Badatelským řádem NTM, tj.: 5 kartonů, 5 výkresových rolí/desek nebo 20 jednotlivin. Položky se nesčítají!

Poskytnutí informací z archiválií bez jejich osobního prostudování, tj. odborná rešerše, se zpoplatňuje dle platného Ceníku služeb NTM.

Žádosti o zhotovení (náhledových) kopií z archiválií, i bez jejich osobního prostudování, budou brány jako žádosti o provedení digitalizace a jako takové zpoplatněny dle platného Ceníku služeb NTM.

Na základě příkazu GŘ NTM č. 2/2017, kterým se s platností od 14. 3. 2017 uvádí v platnost nový Ceník služeb NTM, platí zpoplatnění používání vlastního reprodukčního zařízení částkou 100 Kč/osoba/zařízení/den. Zpoplatněno je i použití vlastního stativu.

Další dokumenty související s provozem badatelny lze nalézt v sekci Dokumenty.

Pro informace o aktuálním stavu sledujte tuto webovou stránku.