PhDr. Zdeněk Vácha

Publikační činnost   Profesní zaměření

Jméno a příjmení: Zdeněk Vácha
Titul: PhDr.
Adresa kontaktní: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Telefon: 220 399 196
E-mail: zdenek.vacha (zavináč) ntm.cz
   
Dosažené vzdělání: 2004
PhDr. na základě práce „Sbor odborných poradců československé delegace na mírové konferenci v Paříži roku 1919. Formování sboru, způsob práce odborných poradců a jejich zapojení do činnosti delegace, osudy členů sboru po návratu z Paříže.“ (částečně přepracovaná diplomová práce)

2003
Mgr., diplomová práce „Sbor odborných poradců československé delegace na mírové konferenci v Paříži roku 1919. Formování sboru, způsob práce odborných poradců a jejich zapojení do činnosti delegace, osudy členů sboru po návratu z Paříže.“

1997 - 2003
Filozofická fakulta UK Praha, historie - archivnictví
   
Pracovní zkušenosti: od roku 2004
Archiv Národního technického muzea

2002 - 2003
První archivní a spisovenská, Praha – Blansko, s. r. o.

2001 - 2004
Archiv Českého vysokého učení technického Praha
   
Granty vlastní, spolupráce:

2012-2014
NAKI MK Přemysl Koblic. Fotograf mnoha „tváří“ Prahy a výzkumník ve fotografické technice a chemii.Přemysl Koblic. Fotograf mnoha „tváří“ Prahy a výzkumník ve fotografické technice a chemii.

2010-2011
Grant GAČR, Vědci uprostřed „velké politiky“. Pařížská mírová jednání r. 1919 ve svědectví jejich účastníků, českých a  polských expertů. Edice cestovního deníku Adolfa Černého a  komplementární korespondence (spoluřešitel)

2009
Grant GAČR, Encyklopedický slovník českých dějin 1938-1945 (ÚSD - spolupráce na heslech)

2008
Grant GAČR, Biografický slovník českých zemí (spolupráce na heslech)

2005-současnost
Grant GAČR, Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století (spoluřešitel)

2005?
Grant GAČR, Samospráva a její vliv na sociální, hospodářský a  intelektuální rozvoj Čech v letech 1862-1913 (spolupráce)

2004-2005
Grant GAČR, Transformace společenských elit v procesu modernizace. Šlechta českých zemí 1749 – 1948 (spolupráce)

2003
Grant GAČR, Emancipační snahy českých výtvarných umělců 1835-1856 (spolupráce)

2001-2003
Grant GAUK, Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 (spolupráce)

   
Zahraniční studijní pobyty, kurzy, konference: 2000
Bratislava
Universita Komenského Bratislava, katedra archívnictva a pomocných vied historických
   
Práce v odborných organizacích:

2014-2016
Širší komise projektu TAČR TB0200MV026 Vývoj software pro popis archiválií na základě Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP (ELZA)

2010-2012
Rozšířená pracovní skupina pro přípravu návrhu nových základních pravidel pro zpracování archivního materiálu. (Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR).

2009
Pracovní skupina pro přípravu návrhu nových základních pravidel pro zpracování archivního materiálu v rámci grantového úkolu "Možnosti a  formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v  elektronické podobě. (Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004, Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv ČR)

   
Členství ve společnostech: Česká archivní společnost, sekce specializovaných archivů