Adriana Šmejkalová

Publikační činnost   Profesní zaměření

Jméno a příjmení: Adriana Šmejkalová
Titul: PhDr.
Adresa kontaktní: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Telefon: 220 399 216, 220 399 201
E-mail: adriana.smejkalova@ntm.cz
   
Dosažené vzdělání:

2010

Rigorózní zkouška, titul PhDr., Ústav pro dějiny umění FFUK

Zahájení doktorandského studia, Ústav pro dějiny umění FFUK

 

2003-2009

Univerzita Karlova v Praze, FFUK, Dějiny výtvarného umění

   
Pracovní zkušenosti:

od 2010

Národní technické muzeum

od 2014: Archiv NTM, výzkumný a vývojový pracovník

od 2010: Oddělení publikační a prezentační, redaktorka

 

2003-2009

Národní galerie – Sbírka moderního a současného umění, kurátorka pro edukační činnost

 

2007

Galerie Spacex v Exeteru ve Velké Británii

 

2002-2003

Galerie Tvrdohlaví

 

 

   
Granty vlastní, spolupráce:

2008-2009

Grant GAUK, Obecné principy zobrazování snů ve vizuální kultuře

 

2007

Program Leonardo da Vinci, Muzejní pedagogika v EU, Galerie Spacex v Exeteru ve Velké Británii  (spoluřešitel)

 

 

   
Zahraniční studijní pobyty, kurzy, konference:  
   
Práce v odborných organizacích:  
   
Členství ve společnostech: