Jaromír Patočka

Publikační činnost   Profesní zaměření

Jméno a příjmení: Jaromír Patočka
Titul: Mgr.
Adresa kontaktní: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Telefon: 220 399 221
E-mail: jaromir.patocka@ntm.cz
   
Dosažené vzdělání: 2006
Mgr., na základě práce "Zemská správní komise pro Království české 1913-1914"
 

1999-2006
Filozofická fakulta UK Praha, historie, Ústav Hospodářských a sociálních dějin

   
Pracovní zkušenosti:

od 2014

Archiv Národního technického muzea

   
Granty vlastní, spolupráce:  
   
Zahraniční studijní pobyty, kurzy, konference:  
   
Práce v odborných organizacích:  
   
Členství ve společnostech: