Zuzana Nedbalová

Jméno a příjmení: Zuzana Nedbalová
Titulí: Mgr.
Adresa kontaktní: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Telefon: 220 399 233
E-mail: zuzana.nedbalova@ntm.cz
Dosažené vzdělání

2014
Mgr. na základě práce "Vnitřní periferie soudobé Prahy v archivních pramenech - trendy a sondy"

2011
Bc. na základě práce "Holešovice v proměnách 19. a 20. století".

2008-2014
Filozofická fakulta UK Praha, archivnictví-pomocné vědy historické

Granty vlastní, spolupráce:

2010-2014
Národní archiv – Policejní konskripce – vyplňování údajů do databáze obyvatel Prahy (1850 – 1918)