Pracovníci

PhDr. Zdeněk Vácha
 • vedoucí Archivu Národního technického muzea
 • tel: 220 399 196
 • zdenek.vacha@ntm.cz
 • spravuje tématické okruhy: chemie, silniční doprava, dějiny techniky, technické muzejnictví, elektrotechnika, informatika, akustika, a sbírky: cenných papírů,  platidel, cirkulářů; stavebních řádů; plaket, medailí, mincí a drobné plastiky; archiválií různé provenience. Odpovídá za zpracování registratury NTM. 
 
PhDr. Romana Petrunčíková
 • archivářka
 • tel: 220 399 208
 • romana.petruncikova@ntm.cz
 • spravuje tématické okruhy: kolejová doprava, školství, exaktní vědy, národohospodářství a obchod, a sbírky: cechovních archiválií; vzpomínek a rukopisů k dějimám techniky a průmyslu; školních přednášek a skript; plakátů a užité grafiky.

Mgr. Kateřina Lounová

 • archivářka
 • tel: 220 399 181
 • katerina.lounova@ntm.cz
 • spravuje tématické okruhy: architektura a stavitelství, hornictví, hutnictví, a sbírku audiovizuálních archiválií (fotografie-audiovize).
 
Mgr. Jaromír Patočka, Ph.D.
 • archivář
 • tel: 220 399 221
 • jaromir.patocka@ntm.cz
 • spravuje tématické okruhy: lodní doprava, letecká doprava, strojírenství, spotřební průmysl a sbírku plánů a výkresů.

Martin Ulrich