Přístupnost

přístupný:

  • fond/sbírka má zpracovanou archivní pomůcku.

částečně přístupný:

  • část fondu/sbírky má zpracovanou archivní pomůcku. O zpřístupnění nezpracované části fondu/sbírky rozhoduje vedoucí archivu.

nepřístupný z důvodu nezpracovanosti:

  • fond/sbírka nemá zpracovanou inventární pomůcku, o zpřístupnění fondu/sbírky rozhoduje vedoucí archivu.

Upozorňujeme badatele, že toto označení přístupnosti je orientační a nezachycuje zcela fyzickou přístupnost fondů/sbírek v reálném čase.