Aktuality

Vzhledem k nepříznivé personální situaci dochází od 1. 2. 2019 k prodloužení termínů pro rešeršní činnost. Z rozhodnutí generálního ředitele NTM rovněž dochází k uzavíření archivní badatelny pro studium archiválií ANTM, netýká se však bádání v archiváliích AA MAS NTM. Tento stav by měl trvat do konce července 2019. Prosíme badatele o respektování informací sdělovaných obsluhou badatelny.