Provoz badatelny

návrh průčelí vily, Vít Obrtel

Badatelna Archivu NTM a Muzea architektury a stavitelství NTM se 6. ledna 2015 otevírá ve zkušebním režimu. Badatelům je zpřístupněna část archivních fondů a sbírek, která se v průběhu následujících měsíců bude rozšiřovat. Po dobu rekonstrukce zázemí archivního pracoviště nefunguje spojení s mimopražským depozitářem. Dostupnost všech archivních fondů a sbírek se předpokládá na květen 2015.

Otevírací hodiny: úterý a středa 9-17 (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené připravení archivního materiálu pro studium).

Objednávky a informace o přístupnosti konkrétních fondů a sbírek jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých archivů, nebo je podá služba badatelny na e-mailu badatelna@ntm.cz, či na telefonu 220 399 201 v úředních hodinách badatelny. Telefon je funkční pouze v době otevření badatelny.

Upozornění pro badatele:

Žádáme badatele, aby si objednávali ke studiu pouze počet archiválií, který jsou schopni osobně prostudovat. Celkové množství předkládaných archiválií na den se řídí platným Badatelským řádem NTM, tj.: 5 kartonů, 5 výkresových rolí/desek nebo 20 jednotlivin. Položky se nesčítají!

Poskytnutí informací z archiválií bez jejich osobního prostudování, tj. odborná rešerše, se zpoplatňuje dle platného Ceníku služeb NTM.

Žádosti o zhotovení (náhledových) kopií z archiválií, i bez jejich osobního prostudování, budou brány jako žádosti o provedení digitalizace a jako takové zpoplatněny dle platného Ceníku služeb NTM.

Z důvodu provádění digitalizačních prací pro aktuální jednorázové akce NTM není možné do července poskytovat digitalizační služby pro badatele. Doporučujeme tak badatelům vzít si vlastní reprodukční zařízení. Druh (fotoaparát, skener) může upřesnit obsluha badatelny na základě znalosti požadovaných archiválií.

Pro informace o aktuálním stavu sledujte tuto webovou stránku.

 
Formuláře ke stažení

  • Ceník služeb
    Upozorňujeme, že badatelna nabízí pouze služby vyznačené v modré části ceníku. Ostatní položky ceníku zajišťuje jiné oddělení NTM a tudíž se na tuto část ceníku nevztahuje příloha č. 4 vyhlášky 645/2004 Sb.