Stavitelství ve sbírkách AAS

Zemská jubilejní výstava 1891

Badatelna Archivu NTM a Muzea architektury a stavitelství NTM se 6. ledna 2015 otevírá ve zkušebním režimu. Badatelům je zpřístupněna část archivních fondů a sbírek, která se v průběhu následujících měsíců bude rozšiřovat. Po dobu rekonstrukce zázemí archivního pracoviště nefunguje spojení s mimopražským depozitářem. Dostupnost všech archivních fondů a sbírek se předpokládá na květen 2015.

Otevírací hodiny: úterý a středa 9-17 (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené připravení archivního materiálu pro studium).

Objednávky a informace o přístupnosti konkrétních fondů a sbírek jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých archivů, nebo je podá služba badatelny na e-mailu badatelna@ntm.cz, či na telefonu 220 399 201 v úředních hodinách badatelny. Telefon je funkční pouze v době otevření badatelny.

Pro informace o aktuálním stavu sledujte tuto webovou stránku.

Soubor fondů a sbírek z oboru stavitelství úzce souvisí s fondy uloženými v Archivu Národního technického muzea a rovněž s trojrozměrnou sbírkou stavitelství. Jsou zde zastoupeny fondy významných osobností a firem působících zhruba v období od konce 19. století po současnost (A. Lanna, B. Belada, firmy Brázdil a Ješ, M. Klement, K. Friedrich, a další).

Obor pozemního stavitelství je prezentován plány historických konstrukcí, silničními mapami, fotografiemi ze stavby silnic a učebními texty. Archivní fond Mosty obsahuje soutěžní návrhy ze soutěží na pražské mosty (kresby, plány, fotografie, výpočty a dokumenty k mostům dřevěným, řetězovým, ocelovým, kamenným a železobetonovým české a rakousko-uherské provenience, i mosty pařížské, londýnské a americké).čistící stanice kanalizace Tento fond obsahuje také fotografickou i plánovou dokumentaci mostů již neexistujících. Sbírka Stavitelství zahrnuje fotografická alba a dokumenty též k tématice živelných pohrom. Obor vodního stavitelství je zastoupen sbírkou fotografické a plánové dokumentace k regulaci řek (Labe, Vltava), výstavbě jezů (Kolín, Štětí), zdymadel (Obříství), hydroelektráren (Hradec Králové), průplavů, přehrad apod. Reprezentována je rovněž oblast vodárenství, kanalizace a plynárenství. Mezi vzácnějšími archiváliemi nalezneme např. výkresy malostranské vodárny z konce 18. století či plán hradčanského vodovodu.