Architektura ve sbírkách AAS

kostel sv. Václav na Smíchově, Vojtěch Ignác Ullmann

Pozůstalosti a osobní archivy význačných českých architektů, doplňované z dalších zdrojů, tvoří základ Archivu architektury Národního technického muzea, který obsahuje více než 130 autorských fondů. Slohově počíná obdobím historismů, časově zahrnuje období od poloviny 19. století do současnosti, a místně území Čech a Moravy s převahou pražských materiálů. Archivní dokumenty mají velmi pestrou formu – skici, výkresy, plány, fotografie, negativy, korespondence, osobní doklady, firemní dokumenty a prospekty.

Velmi reprezentativně jsou zastoupena období historických slohů (Josef Zítek, Josef Schulz, Antonín Wiehl, Antonín Viktor Barvitius),palác Adria, foto ze stavby, Pavel Janák secese (Jan Kotěra, Josef Fanta, Alois Dryák, Jan Koula, Bohumil Hubschmann), českého kubismu (Pavel Janák, Josef Gočár) a zejména meziválečné období počínající purismem (Vít Obrtel, Evžen Linhart, Bedřich Feuerstein) a vrcholící funkcionalismem (Jan Gillar, Oldřich Tyl, Kamil Roškot, Josef Štěpánek, Pavel Janák, Josef Gočár, Otakar Novotný a další). Z novějšího období a současnosti se podařilo získat pozůstalost Otto Rothmayera, nejvýznamnějšího Plečnikova žáka, nebo libereckého ateliéru SIAL. Hlavním pořádacím principem katalogu zpracovaných fondů je autorský rejstřík architektů.