Archiv a knihovna

Knihovna NTM a badatelna archivu jsou od 23.10.2020 na dobu neurčitou uzavřeny.

Archiv NTM Archiv architektury Knihovna NTM
Archiv NTM Archiv architektury Knihovna NTM