Otevírací doba Centra stavitelského dědictví NTM Plasy a Železničního depozitáře NTM Chomutov v roce 2020

Otevírací doba Centra stavitelského dědictví NTM Plasy a Železničního depozitáře NTM Chomutov v roce 2020

letos budou pobočky NTM otevřeny pro veřejnost takto:

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy: středa 1.4.2020 – 1.11.2020

Železniční depozitář NTM Chomutov: pátek 3.4.2020 – 1.11.2020