Národní technické muzeum a Praha 7 plánují záchranu kolotoče na Letné

Pátek, 1. leden 2016 (Celý den)
Národní technické muzeum a Praha 7 plánují záchranu kolotoče na Letné

Na hraně Letenských sadů před Národním technickým muzeem stojí nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě. NTM realizuje opravu stavební části, která však nestačí ke zprovoznění kolotoče. Proto ve spolupráci MČ Praha 7, NTM a dalších blízkých institucí vznikl plán, jak obnovit zbývající prvky a v brzké době uvést kolotoč opět do pohybu. Tuto iniciativu může podpořit každý, komu záleží na osudu Letenského kolotoče. Přispět do veřejné sbírky můžete na transparentní účet: 107-9304750207/0100

6. ledna 2015 byla v  Národním technickým muzeem spuštěna veřejná sbírka na obnovu historického kolotoče na Letné. Deklarovanou snahou muzea, ve spolupráci s MČ Praha 7 a blízkými institucemi je opětovné zprovoznění tohoto zařízení. Z těchto prostředků budou hrazeny především předpokládané náklady související s opravou kolotoče na Letné a jeho znovuuvedení do provozu. Upozorňujeme, že platný a oficiální bude pouze jeden jediný účet veřejné sbírky na obnovu letenského kolotoče.

Transparentnost účtu pro veřejnou sbírku na obnovu kolotoče na Letné je dána tím, že účet byl zřízen u Komerční banky, a.s., která je přední bankovní institucí v České republice a je dostupná prostřednictvím široké sítě poboček.

Finanční prostředky je možno posílat na transparentní účet:

107-9304750207/0100

IBAN: CZ26 0100 0001 0793 0475 0207

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Hotovostně je možno finanční prostředky dávat do pokladniček v infocentrech Městské části Prahy 7.

Vyplněný formulář pro vystavení potvrzení o daru prosím posílejte na centrální adresu: karel.havlicek@ntm.cz