Rekonstrukce Letenského kolotoče zahájena

Středa, 22. únor 2017 (Celý den)
Rekonstrukce Letenského kolotoče zahájena
Ve středu 22. února proběhlo slavnostní zahájení rekonstrukce Letenského kolotoče. V letošním roce se uskuteční oprava vlastního novorenesančního pavilonu a jeho technologického zařízení. Navazovat bude oprava interiéru kolotoče včetně figurín koní, na kterou NTM ve spolupráci s MČ Prahy 7 realizuje veřejnou sbírku.

Veřejná sbírka na obnovu interiéru kolotoče byla zahájena v lednu 2015. Deklarovanou snahou muzea, ve spolupráci s MČ Praha 7 a blízkými institucemi je opětovné zprovoznění tohoto zařízení. Z těchto prostředků budou hrazeny především předpokládané náklady související s opravou vnitřního vybavení kolotoče na Letné a jeho znovuuvedení do provozu. Upozorňujeme, že platný a oficiální bude pouze jeden jediný účet veřejné sbírky na obnovu Letenského kolotoče.

Transparentnost účtu pro veřejnou sbírku na obnovu kolotoče na Letné je dána tím, že účet byl zřízen u Komerční banky, a.s., která je přední bankovní institucí v České republice a je dostupná prostřednictvím široké sítě poboček.

Finanční prostředky je možno posílat na transparentní účet:

107-9304750207/0100

IBAN: CZ26 0100 0001 0793 0475 0207

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Hotovostně je možno finanční prostředky dávat do pokladniček v infocentrech Městské části Prahy 7.

Vyplněný formulář pro vystavení potvrzení o daru prosím posílejte na centrální adresu: karel.havlicek@ntm.cz