4.12.2019 - 59. seminář z dějin hutnictví

4.12.2019 - 59. seminář z dějin hutnictví

Vážení návštěvníci,

zveme vás na 59. seminář z dějin hutnictví. Seminář se koná ve středu 4. prosince.

V případě Vašeho zájmu o přednesení referátu k problematice dějin hutnictví zašlete vyplněnou přihlášku. Pro každou přednášku je vymezena prezentace v délce 15 minut. Příspěvky, které budou přínosem k výzkumu  dějin hutnictví je možné, podle zájmu autorů, otisknout v plném znění v dalším svazku hutnických Rozprav NTM. Podrobnosti o uzávěrce přihlášek, přihlašovací formulář a kontaktní osoby naleznete po rozkliknutí aktuality.

Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu 2019.

Přihlášky k referátům zasílejte prosím na mailovou adresu irena.laboutkova@ntm.cz, jaroslav.lett@ntm.cz  nebo poštou na adresy:

Irena Laboutková

Národní technické muzeum

Kostelní 42

170 78  Praha 7

Jaroslav Lett

Národní technické muzeum

Kostelní 42

170 78  Praha 7

 

Další informace o konání semináře zveřejníme v druhé polovině listopadu 2019 a budou též uveřejněny na webových stránkách NTM.

Mgr. Irena Laboutková a Jaroslav Lett

odd. hornictví a hutnictví NTM

tel. 220399194

mobil 777710792