27.11. 2015 - 17.4. 2016 - O původu kódů: 30 let automatické identifikace u nás

Pátek, 27. listopad 2015 (Celý den)
27.11. 2015 - 17.4. 2016 - O původu kódů: 30 let automatické identifikace u nás

Povědomé pípnutí čtečky čárových kódů denně po celém světě zaznívá odhadem pět miliardkrát. Zajímá vás, kdy a kde byl čárový kód sejmut poprvé? Co se za ním skrývá? A jaká je jeho budoucnost? Výstava nastíní historii, současnost i budoucnost automatické identifikace a sdílení dat v dodavatelském řetězci pro maloobchod, zdravotnictví, ale také např. humanitární sektor.

Výstava připomíná 30. výročí prvního načtení standardního čárového kódu EAN v československém maloobchodě. Na její přípravě se podíleli pamětníci, experti ze současné praxe i vizionáři. Součástí výstavy je vedle informačních panelů a trojrozměrných exponátů také audiovizuální prezentace, interaktivní část i vědomostní soutěž.

Výstava vznikla díky spolupráci sdružení GS1 Czech Republic (nástupnická organizace EAN Československo, resp. EAN Česká republika) a Národního technického muzea.