TECHNICKÉ KROUŽKY NTM

TECHNICKÉ KROUŽKY NTM

Národní technické muzeum připravilo technické kroužky rozvíjející dětský zájem o fungování věcí. Snažíme se předávat dovednosti a znalosti důležité k  nastartování  procesu sebevzdělávání každého budoucího technika. Kroužky probíhají v inspirativním prostředí uprostřed expozic našeho muzea.

Ve školním roce 2017/2018 bude otevřen tento kroužek: