ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK

ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK

Děti se během kroužku naučí základy elektroniky, seznámí se s elektronickými součástkami a jejich funkcí, naučí se schématické značky nutné k orientaci ve schématech a jak vyrobit plošný spoj. Budou stavět jednoduché obvody pájením a seznámí se s principem měření elektrických veličin. Na konci kroužku by měli dokázat navrhnout jednoduché elektronické zařázení dle zadání lektora, vyrobit jej na desku plošných spojů a oživit.

Hlásit se mohou děti od 10 let.

Schůzky probíhají vždy ve středu od 15:30 do 17:30.

Cena 1 000 Kč za rok (placeno pololetně)

Přihlášky a kontakt: milos.milner@ntm.cz