TECHNICKÉ KROUŽKY NTM - Pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 5. do 25. 10. 2020

TECHNICKÉ KROUŽKY NTM - Pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 5. do 25. 10. 2020

Národní technické muzeum připravilo technické kroužky rozvíjející dětský zájem o fungování věcí. Snažíme se předávat dovednosti a znalosti důležité k  nastartování  procesu sebevzdělávání každého budoucího technika. Kroužky probíhají v inspirativním prostředí uprostřed expozic našeho muzea.

 

 

V současnosti nabízíme tyto kroužky: