Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Národní technické muzeum se zapojilo do projektu Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Národní technické muzeum se zapojilo do projektu Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. V průběhu školního roku 2017/2018 se budou žáci vybraných základních škol účastnit vzdělávacích programů paměťových institucí.

Pro zapojené školy jsme připravili kompletní sady pracovních listů k vybraným expozicím Národního technické muzea v Praze na Letné: Fotografický ateliér, Chemie kolem nás,  Tiskařství, Technika v domácnosti,  Architektura a Doprava, vč. varianty pro 1. stupěň ZŠ.

Program je vedený lektorem a trvá 60 minut. Početnější skupiny (nad 30 žáků) mohou být děleny na menší. Cílem programu je také seznámit pedagogy s edukačním potenciálem muzea, s možnostmi, jak navázat návštěvu muzea na výuku ve školách a propojit tak formální a neformální vzdělávání.

Cena 90 Kč za žáka.

Rezervace programů

Program se koná na základě předchozí rezervace od úterý do pátku od 9:00 do 17:00.

Na tomto místě si můžete program objednat, nebo zkontrolovat obsazenost termínu. Jednoduše si zvolíte začátek programu. Program je možné rezervovat nejméně sedm dní před konáním.

Nové termíny v rezervačním systému vypisujeme dvakrát ročně vždy před začátkem pololetí daného školního roku.

Termíny workshopů pro 1. pololetí školního roku zpřístupňujeme v tzv. přípravném týdnu na konci srpna, termíny pro 2. pololetí školního roku pak během vánočních prázdnin. O zpřístupnění volných termínů informujeme registrované uživatele našeho rezervačního systému e-mailem.

Kalendář Pokusného ověřování vyberte z nabídky

 

Při vytváření rezervace vyplňte do vyznačeného pole název vaší školy, IČO a adresu.

Máte potíže s rezervací nebo dotaz? Kontaktovat nás můžete na pedagogika@ntm.cz

 

Vyhlášení pokusného ověřování lze nalézt na webových stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/file/41199/.