ENTER PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ENTER PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

„ENTER“ je interaktivní edukativní program NTM se zaměřením na fyziku a chemii. Jeho témata vycházejí ze struktury sbírkového fondu muzea.

 

Témata programu

Balon, Domácnost, Energie, Fotografie, Gramofon, Čas, Chemie pro osmičku, Chemie pro devítku, HračkaRudolf II. - optikaTajemství knihy, (anotace témat naleznete níže).

Tyto workshopy jsou určeny pro žáky II. stupně ZŠ. Workshopy jsou plné aktivit, kterých se žáci přímo účastní a tím si vše můžou "osahat". Program je sestaven pro jednu třídu, tedy pro 15-30 žáků. Cena jednoho workshopu je 90 Kč za žáka. V ceně je zahrnut i vstup do NTM.

Workshop Tajemství  knihy  se koná vždy ve středu a je určen pro žáky od 4. třídy.

Průběh workshopů

  • workshopy vedou naši vyškolení lektoři, kteří žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem
  • žáci během workshopů pracují s interaktivními modely či replikami muzejních exponátů a ke všem tématům mají k dispozici pracovní listy
  • workshopy trvají 120 minut, během workshopu je obvykle jedna desetiminutová přestávka

Návaznost RVP ZŠ

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda (obory Fyzika, Chemie), Člověk a společnost (obor Dějepis), Člověk a svět práce

Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence pracovní.
 

Rezervace workshopů

Workshopy trvají 120 minut a konají na základě rezervace v úterý a čtvrtek od 9:00. Workshop Tajemství  knihy se koná vždy ve středu od 9:00.

Na tomto místě si můžete objednat workshop, nebo zkontrolovat obsazenost termínu. Jednoduše si vyberete z programové nabídky a zvolíte začátek workshopu. Workshop je možné rezervovat nejméně deset dní před konáním.

Nové termíny v rezervačním systému vypisujeme dvakrát ročně vždy před začátkem pololetí daného školního roku.

Termíny workshopů pro 1. pololetí školního roku zpřístupňujeme v tzv. přípravném týdnu na konci srpna, termíny pro 2. pololetí školního roku pak během vánočních prázdnin. O zpřístupnění volných termínů informujeme registrované uživatele našeho rezervačního systému e-mailem.

Máte potíže s rezervací nebo dotaz? Kontaktovat nás můžete na pedagogika@ntm.cz


Anotace témat

Domácnost

Žáci se seznámí s různými přístroji a pomůckami k dorozumívání, pokusí se přenést slovní informaci. Porovnají svítivosti žárovek a zářivek. Dále porovnají účinnost vaření na elektrické plotýnce a v rychlovarné konvici. Na závěr se seznámí s principem jednoduchého rádia - krystalky.

klíčová slova
• komunikace
• účinnost ohřevu
• svícení
• výkon a příkon
• teplo

prováděné experimenty
• předávání zpráv pomocí různých komunikačních přístrojů
• porovnání příkonu a světelného výkonu žárovek a zářivek
• sestavení jednoduchého rádia - krystalky
• rychlost přivedení vody k varu v různých podmínkách

 
Rudolf II. - optika
Žáci se seznámí s dobou Rudolfa II.,vyrobí dalekohled, obeznámí se s jeho součástmi, jeho funkcí a změří rozlišovací schopnost.Rozloží bílé světlo na barevné části a pak prozkoumají jeho neviditelné oblasti. Nakonec světlo zas složí a vyzkouší si poznávat spektra různých zdrojů.

klíčová slova
• spektrum
• optický hranol
• čočka
• dalekohled
• ohnisková vzdálenost
• rozlišovací schopnost

prováděné experimenty
• astronomický dalekohled
• výroba jednoduchého dalekohledu, měření jeho ohniskové vzdálenosti a rozlišovací schopnosti
• rozkládání světla optickým hranolem
• porovnávání spektrer různých zdrojů, rozložených odrazem na mřížce


Balón
Velmi poutavé téma, ve kterém žáci odhalí jak pracuje křídlo letadla, zjistí co má společného vrtulník, letadlo a semínko tropické rostliny zanonia? Na modelu křídla poznají princip aerodynamického vztlaku.

klíčová slova
• Letecký profil
• letecké snímkování
• letadla těžší než vzduch
• aerodynamický vztlak

prováděné experimenty

• snímkování z balónu
• výroba vlastního horkovzdušného balónu
• demonstrace vztlaku na křídle
• demonstrace menší hustoty horkého vzduchu


Hračka
Předváděné "hračky" netradičním způsobem demonstrují fyzikální jevy. Bublinárium pracuje s povrchovým napětím kapaliny. Žáci zažijí interaktivní ukázky z různých,, technických koníčků“ inspiraci pro volný čas. Letecké modely, fotografování dírkovou komorou, fotogram,  stavba amatérského rádia, soutěž NTM Stirlingův motor. Žáci také poznají různé principy optických klamů.

klíčová slova
• povrchové napětí
• letecké modely
• dírková komora