"TECHNIKA V DIKTATURÁCH" Edukační program k výstavě (23.10. 2019 - 30. 8. 2020) - dočasně zrušeno

"TECHNIKA V DIKTATURÁCH" Edukační program k výstavě (23.10. 2019 - 30. 8. 2020) - dočasně zrušeno

Program ve výstavě propojí prohlídku výstavy a pracovní aktivitu. V výstavě žáci zažijí atmosféru doby totalit – období nacistické okupace a komunistického režimu. Nejprve se ocitnou v pomyslném hraničním pásmu. Přes prostřihnutou hranici mohou jít vlevo – vrátit se do diktatury, nebo vpravo – vstříc svobodě a naději. Pak se za doprovodu lektora seznámí s technikou z let 1939-1989, s přístroji, které napomáhaly fungování politického režimu, i s těmi, které byly využívány jeho odpůrci. Na straně totalitní jde především o různá odposlouchávací a špionážní zařízení, přístroje pro šíření propagandy či vybavení STB a armády. Na straně svobody pak o techniku používanou odbojáři a disidenty. Na základě příběhů konkrétních lidí poznají dobové souvislosti.  Druhá část programu bude pracovní. Žáci si vyrobí krystalku, jednoduché zařízení, které např. používali vězni koncentračního tábora k poslechu rozhlasu.

Výstava vznikla k výročí 30 let od sametové revoluce.

Rezervace workshopů

Workshopy jsou vhodné pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ, trvají 90 minut a konají na základě předchozí rezervace v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00.

Program je sestaven pro jednu třídu, maximálně 30 osob. Cena jednoho workshopu je 70 Kč za žáka. V ceně je zahrnut i vstup do NTM.

Na tomto místě si můžete objednat workshop, nebo zkontrolovat obsazenost termínu. Jednoduše si vyberete z programové nabídky a zvolíte začátek workshopu. Workshop je možné rezervovat nejméně deset dní před konáním.

Nové termíny v rezervačním systému vypisujeme dvakrát ročně vždy před začátkem pololetí daného školního roku.

Termíny workshopů pro 1. pololetí školního roku zpřístupňujeme v tzv. přípravném týdnu na konci srpna, termíny pro 2. pololetí školního roku pak během vánočních prázdnin. O zpřístupnění volných termínů informujeme registrované uživatele našeho rezervačního systému e-mailem.

Máte potíže s rezervací nebo dotaz? Kontaktovat nás můžete na pedagogika@ntm.cz

Kontaktovat nás můžete také na telefonním čísle 220 399 230 nebo na rezervace@ntm.cz