"ČLOVĚK V NÁHRADÁCH" Edukační programy k výstavě (10. 5. 2017 - 27. 5. 2018)

Pro žáky středních škol a žáky 8. a 9. ročníků škol základních jsme připravili lektorovaný program ve výstavě Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně. Program využívá mimořádné příležitosti pracovat s žáky ve výstavě, která seznamuje návštěvníky s historií i se současností protetiky, ukazuje možnosti, perspektivy i meze náhrad lidského těla a zachycuje jedinečnost výsledků propojení jednotlivých oborů medicíny, vědy a techniky. Více o tématech programu v aktualitě.

Během lektorovaného programu se žáci blíže seznámí s tématy:

  • Náhrady končetin a kloubů
  • Inzulín, steny a žilní náhrady
  • Materiály, Zuby a nos, ucho a hlas
  • Oko

V rámci programu proběhne závěrečná prezentace zpracovaného tématu spolužákům z ostatních skupin.
Program využívá a rozvíjí edukační záměr výstavy. Žáci v programu získají nové poznatky, naváží na znalosti z výuky jednotlivých předmětů ve škole jako je biologie, chemie, fyzika i dějepis a pochopí důležité souvislosti. Program podporuje spolupráci mezi nimi i jejich prezentační schopnosti.

Rezervace workshopů

Workshopy trvají 120 minut a konají na základě předchozí rezervace od úterý do pátku od 9:00 do 17:00.

Na tomto místě si můžete objednat workshop, nebo zkontrolovat obsazenost termínu. Jednoduše si vyberete z programové nabídky a zvolíte začátek workshopu. Workshop je možné rezervovat nejméně sedm dní před konáním.

Nové termíny v rezervačním systému vypisujeme dvakrát ročně vždy před začátkem pololetí daného školního roku.

Termíny workshopů pro 1. pololetí školního roku zpřístupňujeme v tzv. přípravném týdnu na konci srpna, termíny pro 2. pololetí školního roku pak během vánočních prázdnin. O zpřístupnění volných termínů informujeme registrované uživatele našeho rezervačního systému e-mailem.

Máte potíže s rezervací nebo dotaz? Kontaktovat nás můžete na pedagogika@ntm.cz