Edukační programy pro školy

Představení nabídky

Programy pro děti, žaky a studenty se již staly běžnou součástí nabídky muzea. Považujeme proto za užitečné Vás alespoň ve zkratce s těmito mimořádně úspěšnými lektorskými programy seznámit.

Stála nabídka

 • "ENTER PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY" je opravdu jedinečným „vstupem“ do světa vědy a techniky. „ENTER“ je interaktivní edukativní program NTM se zaměřením na fyziku a chemii pro žáky základních škol.  Jeho témata vycházejí ze struktury sbírkového fondu muzea. Z nejzajímavějších pomůcek používaných při programu je třeba zmínit  cameru obscuru, historický gramofon s troubou, model pražského orloje, kamennou stavebnici Stonehenge, funkční modely parních strojů.
   
 • "ENTER PRO STŘEDNÍ ŠKOLY" navazuje na úspěšnou tradici ENTERU pro ZŠ. Tyto workshopy jsou určeny pro studenty gymnázií a středních škol a jsou plné aktivit, kterých se žáci přímo účastní a mohou si tak vše "osahat". Fyzikálně-technické workshopy svou odbornou úrovní uspokojí i náročné studenty.
 • Program s názvem "V TECHNICE JE BUDOUCNOST" využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje expozice Národního technického muzea žákům II. stupně základních škol. Aplikace v tabletech navazuje na expozice muzea, jejím obsahem jsou úkoly různých typů, ale také doprovodná videa a animace.

 • Program "KIDS´ LAB ABRAKADABRA" je zaměřený na podporu vzdělávání v oblasti přírodních věd s cílem umožnit dětem doslova osahat si chemii pomocí experimentů a hrou načerpat nové vědomosti. Program je navržený pro děti od 2. do 7. třídy tak, aby získaly první vědomosti o chemii pomocí zábavných a praktických chemických pokusů.
   
 • Nezapomínáme ani na naše nejmenší v mateřských školách. V programu "MOUREK A MAŠINKY" se děti dozví, co pro naše prapradědečky a  praprababičky znamenal v 19. století objev parní lokomotivy a budou si moci parní lokomotivy prohlédnout. Hodinový program je veden hravou formou. Výklad je prokládán básničkami a písničkami.
   
 • Máte rádi osvědčené pracovní listy? Žáci II. stupně ZŠ mohou propátrat sedm expozic muzea za pomoci PRACOVNÍCH LISTŮ. Samostatně vyhledávají informace v expozici a řeší úkoly v pracovním listě za vedení lektora, který jim pomáhá, odpovídá na dotazy a uvádí vyhledávaná fakta do souvislostí.
   

Edukační programy k výstavním projektům

 • Edukační programy k výstavě "MADE IN CZECHOSLOVAKIA ANEB PRŮMYSL, KTERÝ DOBYL SVĚT"
  Co znamená „Made in Czechoslovakia“? Jistě, „Vyrobeno v Československu“. Co ale toto sousloví, důvěrně známé starší generaci, může říci mladým lidem, kteří ho možná v životě neslyšeli? O jaké se jednalo předměty a firmy, co používali naši prarodiče nebo rodiče a co používáme ještě my? Doprovodné programy k výstavě Made in Czechoslovakia, aneb průmysl, který dobyl svět, nám mají připomenout na co vše můžeme být hrdí. V souvislosti s oslavami 100. výročí založení Československé republiky v roce 2018 jsme vybrali 100 exponátů, které návštěvníky provedou vývojem Československého průmyslu od vzniku Českoslovenka až po jeho definitivní rozdělení, každá z expozic v sobě totiž ukrývá kousek našeho národního pokladu.
  Výstava potrvá do 29. 9. 2019
  Edukační programy vznikají za podpory hlavního města Prahy v rámci Grantového programu  výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky.
   

 • Pro žáky 1. a 2. stupně základních i pro žáky škol středních jsme připravili lektorovaný program ve výstavě FENOMÉN FAVORIT. Během programu se žáci seznámí s historií jízdních kol, se základními milníky jejich vývoje u nás i s principy fungování tohoto oblíbeného dopravního prostředku. Na mnoha vystavených kolech poznají fenomén značky Favorit: prezentovány jsou zde  jak oblíbené, ale nedostatkové, běžné modely, tak závodní speciály včetně kol, na nichž naši reprezentanti získali několik medailí. Program je doplněn workshopovou aktivitou a je přizpůsoben věkové úrovni účastníků.
  Výstava potrvá od 3. 2. 2019.

 

 • Většinu našich programů jsme schopni po předchozím objednání přizpůsobit potřebám žáků s různým postižením, týka se
  i žáku se speciálními vzdelávacími potrebami. Neváhejte nám napsat: pedagogika@ntm.cz.
  Bezbariérový vstup do muzea se nachází dole vpravo od schodiště k hlavnímu vstupu do budovy muzea. Další praktické informace o přístupnosti budovy muzea se dočtete například v dubnovém vydání časopisu Můžeš.

 

Rezervace workshopů

Na tomto místě si můžete objednat workshop, nebo zkontrolovat obsazenost termínu. Jednoduše si vyberete z programové nabídky a zvolíte začátek workshopu. Workshop je možné rezervovat nejméně sedm dní před konáním.

Nové termíny v rezervačním systému vypisujeme dvakrát ročně vždy před začátkem pololetí daného školního roku.

Termíny workshopů pro 1. pololetí školního roku zpřístupňujeme v tzv. přípravném týdnu na konci srpna, termíny pro 2. pololetí školního roku pak během vánočních prázdnin. O zpřístupnění volných termínů informujeme registrované uživatele našeho rezervačního systému e-mailem.

Máte potíže s rezervací nebo dotaz? Kontaktovat nás můžete na pedagogika@ntm.cz

Kontaktovat nás můžete také na telefonním čísle 220 399 147 nebo na rezervace@ntm.cz

Vedle vzdělávacích programů NTM můžete využít také nabídku specializovaných workshopů v expozici Televizní studio, při kterých se seznámíte s televizní technikou, která sloužila v letech 1997 až 2011 ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodajství České televize na Kavčích horách, a vyzkoušíte si práci televizních odborníků (více informací zde), nebo komentovaných prohlídek expozice Rudný a uhelný důl (více informací zde). Komentované prohlídky expozic pro studenty středních škol jsou možné po předchozí individuální objednávce.