Konference semináře

Dne 29. dubna 2009 se v Národním technickém muzeu konalo zatím poslední setkání Sekce specializovaných archivů při České archivní společnosti. Archiv Národního technického muzea a „Archiv architektury a stavitelství“ Muzea architektury a stavitelství při NTM jako hostitelé využily této příležitosti k prezentaci své činnosti.