Konference semináře

Národní technické muzeum pořádá ve dnech 9. a 10. listopadu 2010 tradiční Seminář z dějin hornictví a Seminář z dějin hutní výroby. První den setkání proběhne Seminář z dějin hornictví věnovaný tématu Jáchymovský smolinec a kovové radium. Druhý den jednání bude věnován Semináři z dějin hutní výroby, kde bude dán prostor nejrozmanitějším tématům.
V Národním technickém muzeu se konal ve dnech od 5. do 6. 8. 2010 21. ročník mezinárodní konference o historii kola, jíž se zúčastnili badatelé z mnoha zemí světa, z Irska, Velké Británie, Francie, Finska, Nového Zélandu, Německa, USA, Maďarska, Holandska, Kanady, Austrálie nebo Belgie.
Národní technické muzeum se aktivně zapojuje do edukativní činnosti Metodického centra pro informační technologie v muzejnictví (CITeM). Ve dnech 18. a 19. května 2010 pořádáme dvoudenní seminář pro pracovníky muzeí a galerií z cyklu Muzea a digitalizace.
Dne 29. dubna 2009 se v Národním technickém muzeu konalo zatím poslední setkání Sekce specializovaných archivů při České archivní společnosti. Archiv Národního technického muzea a „Archiv architektury a stavitelství“ Muzea architektury a stavitelství při NTM jako hostitelé využily této příležitosti k prezentaci své činnosti.