Konference semináře

Připomenutí dvojího výročí Rudolfa II. (1552–1612), císaře římského, krále českého a uherského

V roce 2012 si připomínáme dvojí výročí spojené se jménem panovníka Rudolfa II. uplyne 400 let od jeho smrti a 460 let od narození. Praha se stala v době jeho panování hlavním městem římské říše a jedním z významných evropských měst. Císař Rudolf II. vybudoval z Pražského hradu výstavné sídlo, ve kterém panovala relativní náboženská svoboda. Byl velkým milovníkem nejen umění, ale též obdivovatelem vědy a vědeckých přístrojů. Do Prahy proto pozval nejrůznější umělce, vědce, techniky i řemeslníky. Podporoval takové vědce, jako byli Tadeáš Hájek z Hájku, Johannes Kepler nebo Tycho Brahe. Jeho zásluhou také vznikla pozoruhodná kolekce uměleckých předmětů, přírodnin, vědeckých předmětů i kuriozit.

Od počátku roku 2012 se Národní technické muzeum stalo jedním ze spoluřešitelů výzkumného záměru v programu Národní a kulturní identity MKČR „Komplexní metodika pro výběr a řemeslné zpracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů“. V jeho rámci proběhne dne 31. 8. 2012 od 10:00 do 14:00 na hradě Kost prezentační workshop s ukázkami historických způsobů opracování kamene.

Národní technické muzeum ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR v.v.i., Astronomickým ústavem Univerzity Karlovy, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, Českou astronomickou společností a Společností pro dějiny věd a techniky pořádají konferenci "Věda, technika a umění v rudolfínské době".

Koncern Českomoravská-Kolben-Daněk představuje jeden ze symbolů kovoprůmyslu českých zemí. ČKD a její předchůdci patřili k našim nejvýznamnějším producentům široké škály výrobků počínaje cukrovarnickými stroji, alternátory, generátory či elektromotory, pokračuje téměř všemi druhy dopravních prostředků a konče nejrůznějšími domácími spotřebiči. ČKD vyvážela do mnoha evropských zemí i do zámoří, zaměstnávala tisíce dělníků, své továrny měla v řadě českých i moravských měst. Výrazným způsobem proto ovlivňovala hospodářský i sociální vývoj českých zemí.

Jiří Kristián Lobkowicz (1907-1932) - Aristokrat, automobilový závodník, sportovní veslař... člověk.
Dovolujeme si Vás pozvat na letošní třetí ročník leteckého semináře, tentokrát s názvem "Než podmaníme vzduch…" s podtitulem - "Zalétávací a zkušební piloti a letecké výzkumné ústavy". Tento seminář se bude konat v budově NTM v úterý 15. května 2012.

Britské velvyslanectví v Praze a Národní technické muzeum si Vás dovolují pozvat na odborný seminář „Stavební technologie v olympijském Londýně 2012“ a následnou diskuzi.
 

32. ročník tradičního setkání geodetů a kartografů
Letošní seminář bude věnován vývoji barevného filmu, koncepci studiových televizních zařízení, historii přenosové TV techniky, systémům TV vysílání a archivaci zvukových záznamů
Archiv Národního technického muzea a Oddělení dějin vědy a techniky Národního technického muzea pořádají dne 4. října 2011 ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým interdisciplinární seminář Vladimír List osobnost české techniky.
Mezinárodní konference, Praha 24. – 26. května 2011
Národní technické muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem pořádá dne 19. dubna 2011 mezioborový seminář „Motorismus a šlechta v českých zemích 1894–1945“. Seminář je první akcí konanou v rámci projektu "Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě“, který je podpořen Ministerstvem kultury.
Oddělení exaktních věd NTM pořádá 15. prosince 2010 tradiční sympozium Z dějin geodézie a kartografie.
Národní technické muzeum pořádá ve dnech 9. a 10. listopadu 2010 tradiční Seminář z dějin hornictví a Seminář z dějin hutní výroby. První den setkání proběhne Seminář z dějin hornictví věnovaný tématu Jáchymovský smolinec a kovové radium. Druhý den jednání bude věnován Semináři z dějin hutní výroby, kde bude dán prostor nejrozmanitějším tématům.
V Národním technickém muzeu se konal ve dnech od 5. do 6. 8. 2010 21. ročník mezinárodní konference o historii kola, jíž se zúčastnili badatelé z mnoha zemí světa, z Irska, Velké Británie, Francie, Finska, Nového Zélandu, Německa, USA, Maďarska, Holandska, Kanady, Austrálie nebo Belgie.
Národní technické muzeum se aktivně zapojuje do edukativní činnosti Metodického centra pro informační technologie v muzejnictví (CITeM). Ve dnech 18. a 19. května 2010 pořádáme dvoudenní seminář pro pracovníky muzeí a galerií z cyklu Muzea a digitalizace.