Konference semináře

Národní technické muzeum, Muzeum architektury  a stavitelství,  je spolupořadatelem 12. specializované konference stavebněhistorického průzkumu "Historické zdivo"

Železniční muzeum Národního technického muzea si vás dovoluje pozvat na jednodenní odborný seminář z cyklu Z dějin železniční dopravy pod názvem „Železnice v nás“ který se uskuteční dne 15. října 2013 v hlavní budově Národního technického muzea v Praze na Letné.
1.–2. 10. 2013 – Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami Národní technické muzeum ve spolupráci se Společností pro dějiny věd a techniky ČR si Vás dovoluje pozvat na konferenci Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, která navazuje na odborná setkání zabývající se vědou a technikou v českých zemích za 2. světové války (2008), mezi lety 1945 a 1960 (2009), v šedesátých letech 20. století (2010) a v období od normalizace po transformaci (2011). Přednáškový sál Národního technického muzea
Národní technické muzeum ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně Vás srdečně zve na konferenci

Technická muzea v České republice

7. – 9. října 2013

Přednáškový sál Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7

Čtvrtý ročník leteckého semináře, tentokrát s názvem Od balonu k transatlantickým letům, se uskuteční v rámci doprovodných akcí pořádaných k letošní oslavě 230. výročí vzletu prvního balonu s lidskou posádkou.

Konference k architektonické soutěži o návrh SH Bečov - příkladná obnova přilehlých objektů a areálů.

Organizátor Národní památkový ústav
Místo konání Národní technické muzeum v Praze
Datum konání 16. 1. 2013
Vstup volný, bez povinné registrace

Zpřístupňování historických důlních děl, jejich výzkum a památková ochrana. Středa 5. prosince 2012 v 10 hodin, kinosál Národního technického muzea.

Účastnický poplatek 50,- Kč. Přednášející, studenti a důchodci ZDARMA.

Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map.

Srdečně Vás zveme na tradiční seminář z dějin hornictví.

Ve dnech 4. – 6. 10. 2012 se na výstavišti v Praze Holešovicích uskutečnil první ročník odborného veletrhu Památky. Záštitu nad tímto novým veletrhem zaměřeným na regeneraci, financování a využití památek poskytlo mezi dalšími odbornými institucemi i Národní technické muzeum, které se veletrhu zúčastnilo rovněž jako vystavovatel. Na svém stánku prezentovalo především své sbírky stavitelství a projekt Centra stavitelského dědictví v Plasích, kde shodou okolností aktuálně započala památková obnova budovy klášterního pivovaru.

Seminář bude polytématicky zaměřen na vývoj hutnictví železa v českých zemích a dějiny železáren.Seminář proběhne v úterý 4. prosince 2012 v Národním technickém muzeu.
Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. Pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map.
Sekce rozhlasové, televizní a filmové techniky – 7. listopadu 2012 v 9:00 hod. v kinosále NTM