Konference semináře

Vážení přátelé,

Národní technické muzeum v Praze  hodlá  4. prosince 2013 uspořádat 54. seminář  z dějin hutnictví. Tématika není omezena. Uvítáme přednesení Vašeho referátu  z problematiky, kterou se zabýváte. Příspěvky, které budou přínosem k výzkumu v dějinách  železářství, budou publikovány ve zvláštním svazku Rozprav NTM.

Uzávěrka přihlášek je 30. října 2013.

Pozvánka na vzpomínkové a pracovní setkání u příležitosti 150 let od narození vodohospodáře   Ing. Dr. h. c. Emila Zimmlera (1863 – 1950), prezidenta Masarykovy akademie práce a dlouholetého člena Technického muzea v Praze.

V rámci konference přednesou své příspěvky přední odborníci věnující se sbírání, dokumentaci a prezentaci historie techniky a průmyslu. Přednášky budou doplněny diskusí týkající se otázek historického vývoje technického muzejnictví, současné akviziční politiky, digitalizace, péče o fyzický stav a způsoby ukládání sbírkových předmětů, péče o archiválie, problematiky prezentace apod.

Národní technické muzeum ve spolupráci se Společností pro dějiny věd a techniky ČR Vás srdečně zve na konferenci Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, která navazuje na odborná setkání zabývající se vědou a technikou v českých zemích za 2. světové války (2008), mezi lety 1945 a 1960 (2009), v šedesátých letech 20. století (2010) a v období od normalizace po transformaci (2011).

Národní technické muzeum, Muzeum architektury  a stavitelství,  je spolupořadatelem 12. specializované konference stavebněhistorického průzkumu "Historické zdivo"

Železniční muzeum Národního technického muzea si vás dovoluje pozvat na jednodenní odborný seminář z cyklu Z dějin železniční dopravy pod názvem „Železnice v nás“ který se uskuteční dne 15. října 2013 v hlavní budově Národního technického muzea v Praze na Letné.
1.–2. 10. 2013 – Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami Národní technické muzeum ve spolupráci se Společností pro dějiny věd a techniky ČR si Vás dovoluje pozvat na konferenci Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, která navazuje na odborná setkání zabývající se vědou a technikou v českých zemích za 2. světové války (2008), mezi lety 1945 a 1960 (2009), v šedesátých letech 20. století (2010) a v období od normalizace po transformaci (2011). Přednáškový sál Národního technického muzea
Národní technické muzeum ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně Vás srdečně zve na konferenci

Technická muzea v České republice

7. – 9. října 2013

Přednáškový sál Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7

Čtvrtý ročník leteckého semináře, tentokrát s názvem Od balonu k transatlantickým letům, se uskuteční v rámci doprovodných akcí pořádaných k letošní oslavě 230. výročí vzletu prvního balonu s lidskou posádkou.

Konference k architektonické soutěži o návrh SH Bečov - příkladná obnova přilehlých objektů a areálů.

Organizátor Národní památkový ústav
Místo konání Národní technické muzeum v Praze
Datum konání 16. 1. 2013
Vstup volný, bez povinné registrace

Zpřístupňování historických důlních děl, jejich výzkum a památková ochrana. Středa 5. prosince 2012 v 10 hodin, kinosál Národního technického muzea.

Účastnický poplatek 50,- Kč. Přednášející, studenti a důchodci ZDARMA.