Konference semináře

Sympozium proběhne 25. 11. 2015 od 9 hodin v kinosále NTM. Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. Pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map. Účastnický poplatek 50 Kč, studenti, senioři a přednášející mají účast zdarma.

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci zaměřenou na domácí a zahraniční zkušenosti se správou statků světového dědictví s důrazem na řešení rizikových faktorů, které byly vysledovány v rámci monitoringu, ať periodického, ročního či ad hoc. Konferenci pořádá NPÚ ve spolupráci s národním komitétem ICOMOS a Národním technickým muzeem pod záštitou České komise pro UNESCO a za podpory Ministerstva kultury ČR.

V říjnu se v prostorech Centra stavitelského dědictví v Plasích uskuteční dvě odborná setkání, a to konference Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi v pátek 16.10. a dvoudenní seminář Kámen a vápno, který proběhne 19.-20. 10. Jste srdečně zváni.

Závěrečná konference projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích se uskuteční 29. 9. 2015 od 10:00 hod. v nově obnoveném areálu Národního technického muzea v NKP Klášter Plasy. Program naleznete v příloze. 

Rekonstrukce památkových souborů a objektů, jejich financování a současné využití a též odkaz našich předků a podpora řemesel – to jsou základní témata veletrhu, jehož mottem je: "Dejme minulosti budoucnost!"

Národní technické muzeum si Vás dovoluje pozvat na XXXV. sympozium z dějin geodézie a kartografie. Sympozium se koná ve středu 26. listopadu 2014 od 9 hodin v kinosále NTM.

Národní technické muzeum v Praze dne 4. prosince 2014 pořádá tradiční předvánoční seminář z dějin hornictví na téma: důlní díla - výzkum, využití, konverze, památková ochrana, zpřístupňování, muzea, těžba, sanace, rekultivace - II (pokračování z roku 2012).

Národní technické muzeum hodlá 3. prosince 2014 uspořádat 55. seminář z dějin hutnictví. Tématika není omezena, ale rádi uvítáme referáty se vztahem k letošním hutnickým výročím (vznik komorních železáren na Podbrdsku 1594, patent pudlovací pece H. Corta 1784, patent duplexního pochodu v kladenských hutích 1894, apod.).

Národní technické muzeum vás srdečně zve na konferenci Věda a technika v českých zemích za první světové války, která se uskuteční 14. října v kinosále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.    

Muzeum dopravy a oddělení vědy a techniky Národního technického muzea pořádá dne 9. září 2014 již 5. ročník leteckého historického semináře "Bez koňských sil se také létá". Bezmotorové létání od počátků do současnosti. Uvítáme historické studie i vzpomínky letců na léta dávno i nedávno minulá.
Datum a místo konání: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7. Uzávěrka přihlášek 31. července 2014.
Dotazy: Michal Plavec, kurátor letecké sbírky, +420 220 399 289, michal.plavec@ntm.cz

Seminář zaměřený na výuku chemie, určený pedagogům i studujícím

Konference k projektu Daguerreobase

Obraz minulosti, odraz současnosti !

Národní technické muzeum, Praha / National Technical Museum, Prague

Kostelní 42, Praha 7 !!

Setkání pro nové poskytovatele obsahu

22–23 January 2014

V případě Vašeho zájmu, prosím, potvrďte z organizačních důvodů svou účast!
e-mail: karol.smehil@ntm.cz, irena.laboutkova@ntm.cz; 728 682 674

Pondělí 2. prosince 2013 od 11 hodin, Národní technické muzeum, kinosál

Vážení přátelé,

Národní technické muzeum v Praze  hodlá  4. prosince 2013 uspořádat 54. seminář  z dějin hutnictví. Tématika není omezena. Uvítáme přednesení Vašeho referátu  z problematiky, kterou se zabýváte. Příspěvky, které budou přínosem k výzkumu v dějinách  železářství, budou publikovány ve zvláštním svazku Rozprav NTM.

Uzávěrka přihlášek je 30. října 2013.

Pozvánka na vzpomínkové a pracovní setkání u příležitosti 150 let od narození vodohospodáře   Ing. Dr. h. c. Emila Zimmlera (1863 – 1950), prezidenta Masarykovy akademie práce a dlouholetého člena Technického muzea v Praze.

V rámci konference přednesou své příspěvky přední odborníci věnující se sbírání, dokumentaci a prezentaci historie techniky a průmyslu. Přednášky budou doplněny diskusí týkající se otázek historického vývoje technického muzejnictví, současné akviziční politiky, digitalizace, péče o fyzický stav a způsoby ukládání sbírkových předmětů, péče o archiválie, problematiky prezentace apod.

Národní technické muzeum ve spolupráci se Společností pro dějiny věd a techniky ČR Vás srdečně zve na konferenci Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, která navazuje na odborná setkání zabývající se vědou a technikou v českých zemích za 2. světové války (2008), mezi lety 1945 a 1960 (2009), v šedesátých letech 20. století (2010) a v období od normalizace po transformaci (2011).