Mimořádné akce

Stejně jako minulý rok se také letos otevřely dveře chomutovského depozitáře Železničního muzea NTM široké a odborné veřejnosti. Depozitář byl přístupný od čtvrtku 17. června do neděle 19. června 2011. Národní technické muzeum na akci spolupracovalo s Českými drahami, městem Chomutovem, Ústeckým krajem a společností ČD Cargo.
Ve dnech 16. až 19. června 2011 bude v Chomutově návštěvníkům zpřístupněn železniční depozitář Národního technického muzea. Široká veřejnost bude moci navštívit běžně nepřístupné prostory, kde jsou deponována historická kolejová vozidla Národního technického muzea.
Dne 13. května 2011 uplyne 100 let od prvního historického českého dálkového letu, kdy Ing. Jan Kašpar přeletěl z Pardubic do Velké Chuchle. Národní technické muzeum společně s Českými dráhami, a. s., na dny od 13. do 15. května připravilo bohatý program.
Rekordy českých a slovenských pilotů balonů a letadel v letech 1911 - 2011 u příležitosti 100. výročí dálkového letu Ing. Jana Kašpara z Pardubic do Velké Chuchle.
Ve dnech 5. – 6. dubna u příležitosti posledního letu raketoplánu Endeavour Národní technické muzeum ve spolupráci s Americkým centrem, Českou kosmickou kanceláří a Astronomickým ústavem AV ČR se připojuje k akci Do kosmu s krtkem a pro 3.–5. třídy pozvaných základní škol připravila v těchto dnech bohatý program.
Ve dnech 2. a 3. dubna 2011 oslavíme 100 let od vyrobení parní rychlíkové lokomotivy 375.007, která je již 56 let dominantou Dopravní haly NTM v Praze na Letné.
Generální ředitel Národního technického muzea Bc. Karel Ksandr si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci pořádanou dne 15. února 2011 v 10 hodin v kinosále muzea u příležitosti znovuotevření muzea pro veřejnost.
Dne 15. února v pozdně odpoledních hodinách bylo Národní technické muzeum po čtyřech letech náročné rekonstrukce slavnostně otevřeno a přivítalo mnoho významných hostů. Úvodního slova se vedle generálního ředitele NTM Karla Ksandra ujal prezident republiky Václav Klaus, ministr kultury Jiří Besser a rektor Českého vysokého učení technického Václav Havlíček. Dalšími čestnými hosty byli předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a první místopředseda Senátu Přemysl Sobotka.
Národní technické muzeum ve středu 29. prosince 2010 v době od 10 do 18 hodin veřejnosti zpřístupní právě dokončenou dopravní halu s novou expozicí historie dopravy.
Dne 1. prosince 2010 byl náměstkyní ministra kultury pro kulturní dědictví PhDr. Annou Matouškovou do funkce generálního ředitele Národního technického muzea slavnostně uveden Bc. Karel Ksandr.
Lektorské oddělení Národního technického muzea se v pátek 26. listopadu 2010 zúčastní Dne vědy s programem „Obrovský mikrosvět“.
Na prosbu pana Ing. Františka Kostky z Ústavu fotoniky a elektroniky byla v pondělí 11. října 2010 uskutečněna návštěva depozitárních prostor oddělení elektrotechniky a akustiky NTM v Čelákovicích.
Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti se brány chomutovského depozitáře NTM otevřou pro veřejnost v tomto roce již podruhé.
Ve dnech 14. až 15. srpna, v době konání tradiční plaské poutě, bude mimořádně zpřístupněn veřejnosti kryt civilní obrany pod prelaturou kláštera v Plasích. Kromě prohlídky krytu bude možné navštívit rovněž další objekty spravované Národním technickým muzeem.
Dne 28. července 2010 byla v Národním technickém muzeu pokřtěna kniha, kurátorů oddělení průmyslového designu Jany Pauly a Jiřího Huláka, DESIGN PRO – Český průmyslový design 1990 – 2010 generálním ředitelem NTM Mgr. Horymírem Kubíčkem a jejím vydavatelem Ing. Jindřichem Duškem. O grafické ztvárnění této výjimečné knihy se postaral designér Ondřej Zámiš.
Ve dnech 24. až 27. června 2010 proběhly v depozitáři Železničního muzea NTM v Chomutově Dny otevřených dveří. Široká veřejnost měla jedinečnou příležitost navštívit běžně nepřístupné prostory, ve kterých jsou deponována historická kolejová vozidla Národního technického muzea.
V sobotu 29. května 2010 zve Národní technické muzeum na prohlídku areálu v Plasích. Podobně jako v loňském roce využije Národní technické muzeum i letošní letní sezónu k prezentaci objektů v jeho správě a k informování o aktuální podobě probíhajícího projektu „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“.
Ve 46. ročníku soutěže Nejkrásnější kniha roku, pořádaném Ministerstvem kultury a Památníkem národního písemnictví, byla v pro rok 2010 v kategorii Vědecká a odborná literatura oceněna kniha DESIGN PRO autorů Jany Pauly a Jiřího Huláka, kurátorů oddělení průmyslového designu Národního technického muzea.