PROJEKT IROP - Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice

Projekt

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice
(reg. číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001625)

je spolufinancován Evropskou unií

 
Základní informace
Operační program:   Integrovaný regionální operační program (IROP)
Příjemce dotace:       Národní technické muzeum
Rozpočet:                   118 384 388 Kč
Doba realizace:         2017 – 2021
 
Popis projektu
Předmětem projektu je vybudování nové depozitární haly CD04 v prostoru areálu NTM v Čelákovicích - Záluží, do níž budou přemístěny sbírkové předměty dosud umístěné v nevyhovujících objektech. Přemisťované sbírkové předměty projdou procesem konzervace a digitální evidence.